T-baneteppe

På t-banen på vei hjem fra jobb på torsdag så jeg et kjempefint babyteppe som lå over en vogn. Jeg nistirret på teppet og noterte ned hvordan det var laget, så her er er min påbegynte utgave av teppet. Rutene er veldig enkle, men jeg ble fasinert av rutemønstret som dannes når rutene hekles sammen. Og så var starten på rutene litt annerledes enn vanlig, istedet for å starte med en ring av luftmasker, var midten en tett gruppe av staver.
Teppet hadde en fin bølgete kant rundt til slutt, så jeg skal prøve å gjenskape den også når jeg kommer så langt.

Hvis du også vil hekle slike ruter, er oppskriften ganske enkel:
Rutene er heklet av staver, luftmasker og stavgrupper. En stavgruppe lages på samme måte som om man skal felle, en beskrivelse finnes hos garnstudio. En 3-stavgruppe lages av 3 staver, en 7-stavgruppe lages av sju staver.
1.omg: Legg opp 4 luftmasker (= 1 luftmaske + 1 stav). Lag en 7-stavgruppe i første luftmaske, de 3 siste luftmaskene regnes som første stav i gruppa. Hekle deretter en luftmaske for å forsegle stavgruppa, og dra tråden igjennom.
2. omg: (I blomsterfargen): Stikk nålen ned et passende sted langs kanten i 7-stavgruppa og hekle 3 luftmasker som utgjør første stav i en 3-stavgruppe. Hekle 3-stavgruppe + 2 luftmasker + 3-stavgruppe ned i samme sted. * Hekle 2 luftmasker, og deretter (3-stavgruppe + 2 luftmasker + 3-stavgruppe) i et nytt sted langs kanten. Gjenta fra * to ganger til, slik at man har i alt 4 hjørner av (3-stavgruppe + 2 luftmasker + 3-stavgruppe) jevnt fordelt langs 7-stavgruppen. Avslutt med 2 luftmasker og en kjedemaske i toppen av første stavgruppe.
3. omg: Start i et hjørne på omgang før, og hekle (3-stavgruppe + 2 luftmasker + 3-stavgruppe) i luftmaskebuen (første stav i første 3-stavgruppa er 3 luftmasker), deretter * 2 luftmasker og så 3 staver (ikke gruppe) i neste luftmaskebue, 2 luftmasker og så (3-stavgruppe + 2 luftmasker + 3-stavgruppe) i neste luftmaskebue. Gjenta fra * 2 ganger til, 2 luftmasker, 3 staver i neste luftmaskebue, 2 luftmasker, og en kjedemaske i toppen av første stavgruppe. Hekle kjedemaske i luftmaskebuen i hjørnet.
4. omg: * (3-stavgruppe + 2 luftmasker + 3-stavgruppe) i hjørnet, 2 luftmasker, 2 staver i neste luftmaskebue, en stav i hver av de 3 stavene fra forrige omgang, 2 staver i neste luftmaskebue (=7 staver totalt), 2 luftmasker. Gjenta fra * 3 ganger til, hekle en kjedemaske i toppen av første stavgruppe, og en kjedemaske i luftmaskebuen.
5. omg: * (3-stavgruppe + 2 luftmasker + 3-stavgruppe) i hjørnet, 2 luftmasker, 2 staver i neste luftmaskebue, en stav i hver av de 7 stavene fra forrige omgang, 2 staver i neste luftmaskebue (=11 staver totalt), 2 luftmasker. Gjenta fra * 3 ganger til, hekle en kjedemaske i toppen av første stavgruppe, og en kjedemaske i luftmaskebuen.
6. omg: * (3-stavgruppe + 2 luftmasker + 3-stavgruppe) i hjørnet, 2 luftmasker, 2 staver i neste luftmaskebue, en stav i hver av de 11 stavene fra forrige omgang, 2 staver i neste luftmaskebue (=15 staver totalt), 2 luftmasker. Gjenta fra * 3 ganger til, hekle en kjedemaske i toppen av første stavgruppe, og dra tråden igjennom.
Rutene har jeg heklet sammen etter å ha lagt de rette mot rette.


On the subway on my way home from work this week a spotted a beautiful baby blanket. I was staring at it, trying to memorise how it was made, and when I came home I had to try it out. The square are quite simple, but I was fascinated by the diagonal square pattern made when the actual square are joined together. Also the start of the square was new to me, usually, squares like this start with a ch-chain, but here the start looked like a solid group of stitches.
I have tried to write down a pattern for the squares. I hope the pattern makes sense, otherwise, please let me know, and I’ll try to make it better.
Pattern:
The square is made up of chain stitch (ch) slip stitch (sl st), double crochet (dc) and double crochet cluster (dc-cluster). A 3-dc-cluster is made of 3 dc and a 7-dc-cluster is made up of 7 dc.
Round 1: ch 4 (=1 ch + 3 dc). Work a 7-dc-cluster in the first chain. (The last 3 chains counts as the first dc of the cluster). Ch 1 to seal the 7-dc-cluster. Break off yarn and pull it through.
Round 2: Is worked with a contrast color, and the four corners of the square are established in this round.
Insert the hook somewhere along the edge of the 7-dc-cluster, pull through the yarn, and ch 3. (= first stitch of a 3-dc-cluster), and work (3-dc cluster + ch 2 + 3-dc-cluster) at the same place (= first corner), then * ch 2 and work (3-dc cluster + ch 2 + 3-dc-cluster) in a new place along the edge of the 7-dc-cluster. (Select the place such that the four corners will be evenly distributed) Repeat from * twice more, then ch 2 and join with a sl st on top of the first 3-dc-cluster. Break off the yarn and pull it through.
Round 3: With white yarn, start with ch 3 (= first dc of a 3-dc-cluster) in a ch 2-space of one of the corners of last round. * Work (3-dc cluster + ch 2 + 3-dc-cluster) around the corner ch 2-space, ch2, 3dc in next ch 2-space, ch 2. Repeat from * three times more, and join with sl st at the top of the first 3-dc-cluster. work a sl-st around the corner ch 2-space.
Round 4: Start with ch 3 (= first dc of the 3-dc-cluster) in the ch 2-space. * Work (3-dc cluster + ch 2 + 3-dc-cluster) around ch 2-space, ch2, 2dc in next ch 2-space, dc in each of the 3 dc of last round, 2 dc in next ch 2-space (= 7 dc), ch 2. Repeat from * three times more, and join with sl st at the top of the first 3-dc-cluster. Work a sl-st around the corner ch 2-space.
Round 5: Start with ch 3 (= first dc of the 3-dc-cluster) in the ch 2-space. * Work (3-dc cluster + ch 2 + 3-dc-cluster) around the ch 2-space, ch2, 2dc in next ch 2-space, dc in each of the 7 dc of last round, 2 dc in next ch 2-space (= 11 dc), ch 2. Repeat from * three times more, and join with sl st at the top of the first 3-dc-cluster. Work a sl-st around the corner ch 2-space.
Round 6: Start with ch 3 (= first dc of the 3-dc-cluster) in the ch 2-space. * Work (3-dc cluster + ch 2 + 3-dc-cluster) around the ch 2-space, ch2, 2dc in next ch 2-space, dc in each of the 11 dc of last round, 2 dc in next ch 2-space (= 15 dc), ch 2. Repeat from * three times more, and join with sl st at the top of the first 3-dc-cluster. Break off yarn and pull it through.

Be Sociable, Share!
This entry was posted in crochet. Bookmark the permalink.

2 Responses to T-baneteppe

  1. AnnetteK says:

    Så lekkert det kommer til å bli.

    Så flink du er som hekler ut fra noe du bare har sett på, og så lager du mønster i tillegg 😮
    Gleder meg til å følge med på teppet ditt 🙂

  2. anette says:

    Det var et fint mønster. Tror jeg må notere meg den oppskriften 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.